İSLAM’IN ŞARTI

İslam dini, başlı başına bir din ve nizamdır. İslam’ın emir ve yasaklarını içeren Kur’an, toplumun ve bireyin her anı ile ilgili bilgilendirmeler içerir. Yapılan bilgilendirmeler, toplum ve bireyin her alanını ıslah edicilik görevini üstlenir. Bahsettiğimiz bu bilgi ve ilkelerin ayarlarıyla oynamak, dini ortadan kaldırmakla eşdeğerdir. Allah’ın nizamını kabul etmekte zorlananların sokuşturduğu ve yonttuğu ilkeler dinin bütünlüğüne zarar verir. Bu yazı ile dinin temel taşlarıyla oynamanın verdiği zararları incelemeye çalışacağız.

Allah Teala dinini tanımlarken “dosdoğru ve başka bir şey tarafından doldurulamaz” olarak ifade eder. Fakat zaman zaman insanlığa önderlik eden birtakım kimseler, Allah’ın uygun gördüğü dini kendi çıkarlarına uydurmaya çalışmışlardır. Kendi kurdukları düzenin devam edebilmesi için ise dinin içini boşaltarak sadece ibadetler düzeyine indirgemeyi amaçlamışlardır. Ne yazık ki bu söylem ve eylemler, samimiyet ile dinini – yaşamaya çalışanlar tarafından da kabul görmüştür. Netice itibariyle din, Allah’ın koyduğu sınırların dışına çıkarılarak; çıkarcıların nemalandığı bir alana dönüştürülmüştür. Konuyu biraz daha ayrıntılarıyla ele alalım.

Yazının tamamını görüntülemek için linke tıklayın: ahmet-numan-sakal-kh-33-sayi-islamin-sarti

Ahmet Numan SAKAL

Yayımlandığı Yer: Kitap ve Hikmet Dergisi, Nisan-Haziran 2021 Sayı: 33, s. 100-104