EVLERE GİRİŞ KURALLARI

Bu yazı, Hikmet Çalışmaları programının 15.12.2018 tarihli ve aynı adlı bölümünden derlenmiştir. Yazıda ifadeleri derlenen konuşmacılar Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, Dr. Fatih Orum ve Dr. Yahya Şenol’dur.

İslam dini, iman, ibadet ve ahlak olmak üzere üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç unsur etle tırnak gibi olup
birbirinden ayrı düşünülemez. İman, inanılacak esaslar bütününü oluştururken; ibadetler, namaz, oruç, hac ve zekât gibi başlıkları bünyesinde barındırır. Üçüncü unsur olan ahlak ise, iman ve ibadetten sonra bir Müslüman’ın olmazsa olmaz özelliklerini belirler. Din hakkında konuşulurken ahlaktan söz edilmemesi büyük bir eksikliktir. Dikkatlice incelenirse İslam dünyasındaki problemlerin bu üç unsurun birbirinden koparılması neticesinde oluştuğu görülecektir. İman ve ibadet, ahlaklı bir bireye öğretilirse ideal dindar nesil oluşur.

Taha Bayındır’ın derlediği bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 24. Sayı 6. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: taha-bayindir-24-sayi-evlere-giris-kurallari