Çok Her Zaman İyi Değildir

“Sana bu Kur’an’ı, mutsuz olasın diye indirmedik.” (Ta Ha 20/2)

Sahi nerede o mutlu Müslümanlar

Nerede o iç huzurunu bulmuş, Allah’ın zikri ile mutmain olmuş Müslümanlar

Ben varsa yoksa bir çoğaltma sevdası görüyorum gözlemleyince

Malı mülkü çoğaltma sevdası, kariyeri çoğaltma sevdası, gücü çoğaltma sevdası

Bir “en zengin, en yüksek ünvana sahip, en güçlü ben olmalıyım sevdası” yüreklere çöreklenmiş

Hem de öyle bir çöreklenmiş ki sanki bütün bunlar dinin emriymiş gibi sunuluyor

“Müslüman zengin olmalı, iyi mevkilerde olmalı, güçlü olmalı” diyorlar

Ben de “olmasın” demiyorum ama bunun yolu-yöntemi ne

Çünkü yüce Kur’an çoğaltma sevdasını kınar Tekasür suresinde

“Çoğaltma yarışı sizi oyaladı.

Oyalama kabirlerinize varıncaya kadar sürdü.” (Tekasür 102/1-2) der ve devam eder

“Yok… Her şeyi öğreneceksiniz!

Yok yok… Her şeyi bir kez daha öğreneceksiniz!

Yok, eğer kesin bir bilgiyle öğrenseniz

o alevli ateşi şimdiden görürsünüz.” (Tekasür 102/3-6)

Ayet bize, çoğaltma yarışına girmiş bir insanın bu dünyada oyalandığını söylüyor farkında mısınız

Bu dünyada çoğaltma yarışıyla oyalanmak…

Oysa biz bu dünyaya bunun için gelmedik ki

Allemlerin Rabbi olan Allah, bizleri ancak ona kulluk etmemiz için yarattı

Onun emirlerine uyup yasaklarından sakınmamız için yarattı

Bunu unutup da taa kabirlere varana kadar çoğaltma yarışıyla oyalanmak…

Allah’ım hepimizi koru

Surenin devamında insanın bunları öğreneceği söyleniyor ve eğer kesin bir bilgiyle öğrense o alevli ateşi şimdiden göreceği

O alevli ateşi şimdiden görmek de çok zor değil aslında

Çoğaltma yarışına girenin içi zaten yanıyor çünkü

Mesela TL’de pozisyon almışsa dolar yükselirse içi yanıyor

Ürünü için kendince hedeflediği fiyatı bulup satamazsa içi yanıyor

İşinde istediği kariyer basamaklarını tırmanamayınca içi yanıyor

Güç sahibiyse bir nebze olsun güç yetiremediği alan görünce içi yanıyor

Mesele bu ateşi kendisinin görüp görememesinde

Oysa biraz bu yarışın peşini bırakıp asıl görevlerini hatırlasa insan çok daha mutlu olacak

Velhasıl kelam

Rabbimiz bizden “en zengin, en yüksek ünvana sahip, en güçlü” olmamızı istemiyor

Allah’tan başka kimseye kulluk etmeden, sadece onun emir ve yasaklarını dinleyerek, insan fıtratına uygun mutlu bir hayat yaşamamızı istiyor

Hem bu dünyada hem ahir ömrümüzde umduğumuza kavuşabilmemiz için bize farkındalık ver Rabbim

Okuduğumuz ayetleri anlayabilmeyi, akıllarımızdan çıkarmamayı ve hayatımıza uygulayabilmeyi nesip eyle

Amin

Özlem Ata