Hatırla

İnsan…

İnsan unutkan… insan gazaba uğramış… insan dallin… insan cahil… insan… insan işte

Ne dersen de

İsterse bin kere söylensin ‘bu dünya hayatı geçicidir’ diye

Unutuyor da yine dört elle sarılıyor dünyaya

İsterse yüz yirmi dört bin kere uyarılsın

Yine gazaba uğramanın ve sapmanın bir yolunu buluyor

İsterse öğretmeni Allah olsun

Cahillik edip şeytanın fısıltılarına kanıveriyor atası Adem gibi

İnsan… Bildiğiniz insan işte…

Belki bu yüzden onu yaratan ve onu en iyi tanıyan olan Allah’ın son mesajındaki ilk emir ‘oku’

Oku ki hatırla

Oku ki hatırlat

Oku ki unutma

Bu dünyaya senden önce kimler gelmiş

Bu dünyadan senden önce kimler geçmiş

Bu dünyanın aslı neymiş

Oku ki bilesin

Mesela Yunus suresi 24. ayeti oku bu afet günlerinde

“Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların ve en’amın (davarın) beslendiği bitkiler sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini takınır. (Toprak) sahipleri, çıkacak ürünü hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o yere emrimiz, gece veya gündüz gelir de onu yolunmuş hale getiririz; sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa, âyetlerimizi böyle ayrıntılı olarak anlatırız.” (Yunus 10/24)

Toprağın hep donanık kaldığı nerede görülmüş

Ya sen ektiğini biçeceksin

Ya Allah’ın emri gelecek

Bak bugün bir küçücük virüs gelip (mecazen) tüm donanmış dünya bahçelerini tarumar etmedi mi

Evinden bile çıkamıyorsun

İşlerin seni bekliyor ama bir şey yapamıyorsun

Sevdiklerine sarılamıyorsun bile

Allah, kanununu hatırlatıyor

Dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatıyor

Hatırla

Mutluluğun yığıp biriktirmekte olmadığını hatırla

Asıl görevinin Allah’a kul olmak ve onun emir ve yasaklarına uymak olduğunu hatırla

Rabbine boyun eğmezsen kula kul olacağını hatırla

Bu dünyadan giderken hiçbir şey götüremeyeceğini; malının mülkünün, şanının şerefinin ancak iyi işler yaparsan sana fayda vereceğini hatırla

Duanın gücünü de hatırla

Modern hayatın gürültüsü seni uzaklaştırmasın samimi bir duadan

Eyüp aleyhisselam örnek olsun sana

“Eyüp ise bir gün Rabbine şöyle seslenmişti: ‘Ben iyice daraldım. En iyi ikramı sen yaparsın.’ Ona olumlu cevap verip ondaki sıkıntıyı gidermiştik. Katımızdan bir ikram ve kulluk edenler için bir ders olsun diye de ona, hem ailesini hem de bir o kadarını daha vermiştik.” (Enbiya 21/83-84)

Sen hem sözle hem eylemlerinle duanı samimiyetle yaparsan Rabbim Eyüp aleyhisselam ve ailesine ikramda bulunduğu gibi sana da ikramda bulunmaz mı

Gelip geçecek bu sıkıntılı günler Allah’ın izniyle

Yeniden evden çıkacak, işe gidecek, sevdiklerimize sarılacağız

Ama bize ders olsun yaşadığımız bu günler

ve hatırlayalım

… Allah’ın ordularını kendi dışında kimse bilmez.  (Müddesir 74/31)

ve okuyalım çünkü

O (Kur’an), tüm insanlık için doğru bilgiden başkası değildir. (Müddesir 74/31)

 

Özlem Ata