NEBİLERİN VE İLAHİ KİTAPLARIN ÖLDÜRÜLMESİ

Allah insanları imtihan için yaratmış, her topluma nebîler göndermiş, onlara birer kitap vererek insanları uyarmalarını ve kitaba uyanları müjdelemelerini istemiştir.

Allah, son nebîsi Muhammed aleyhisselamı da tüm insanlığa göndermiştir. Nebîlerin yaptığı daveti, menfaatlerine aykırı görenler hem onu hem de getirdiği kitabı değersizleştirme gayretine girmişlerdir. Yazımızda insanların bu tür davranışları ele alınacaktır

Kur’ân’ı yok edemeyenler Hikmeti yok ederek Kur’ân’ı, çözüm
üretilemez bir kitap ve İslam’ı da yaşanamaz bir din gibi göstermeyi başarmışlardır.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 24. Sayı 6. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın:

abdulaziz-bayindir-24-sayi-nebilerin -ve-ilahi-kitaplarin-oldurulmesi