Tagged: Huşu

Zikir ve Namaz

Namazın “zikir için” olabilmesi, okuduğumuz sure ve duaların anlamını bilmemize bağlıdır. Yoksa, Müslümanın olmazsa olmazı olan bu ibadeti, Allah’ın zikri için yapmış olmayız. “Zikir” için kılınan namaz, bir ibadet olmanın yanında bir Kur’an öğrenimine...