SEN OLMASAYDIN (LEVLÂKE)

Yapılan birkaç ankette Diyanet’te görev yapan birçok din görevlisinin dahi bu rivayeti “ayet”, bir o kadarının da “sahih hadis” zannettikleri saptanmıştır.

Kitap ve Hikmet Dergisi’nin 13. sayısında “Allah’ın Beşer Resûlü” başlıklı bir yazımız yayımlanmıştı. O yazıda Hristiyanların İsa Aleyhisselâm hakkında benimsedikleri aşırı kutsamacı/yüceltmeci tutum ile müşriklerin Allah’ın nebîlerinin beşer oluşuna karşı geliştirdikleri olumsuz söylem, İslâm dünyasında karşılaşılan bazı aşırı yüceltmeci nebî tasavvurları ile mukayese edilmeye çalışılmıştı. Yazının bir bölümünde tasavvufta yaygın olan hakîkat-i Muhammediyye inancına yer verilirken halk arasında genellikle ayetveya kutsî hadis olarak bilinen “Sen olmasaydın… Sen olmasaydın… Ben kâinatı asla yaratmazdım (levlâke levlâke lemâ halaktu’leflâk)uydurma (mevzû) rivayetine de değinilmiş; fakat detaylı bir malumat verilmemişti. Bu yazımızda
söz konusu o rivayet hakkında biraz daha ayrıntılı bir şekilde durmak istiyoruz.

Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 19. Sayı 5. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: yahya-senol-19-sayi-sen-olmasaydin-levlake