BİR ÂYETİN BAŞINA GELENLER-15

(Dediler ki), ‘Tevrat indirilmeden önce İsrail (Yakub)’un, kendine haram ettiği dışında bütün yiyecekler İsrailoğulları’na helaldi.’ De ki; ‘getirin Tevrat’ı da okuyun; eğer iddianızda haklıysanız.

1. Giriş
Bu başlık altında Âl-i İmrân sûresinin 93. âyetinin gelenekte ele alınış tarzını göstermeye, ardından âyetin
Kur’ân bütünlüğündeki anlamını tespit etmeye çalışacağız. Önce âyetin metnini sonra da âyete verilen bazı
mealleri görelim:

2. Âyetin Meallerde Ele Alınışı
Türkiye Diyanet Vakfı’nın meali şöyledir: Tevrat’ın indirilmesinden önce, İsrail’in (Ya’kub’un) kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceğin her türlüsü İsrailoğullarına helâl idi. De ki: Eğer doğru sözlü iseniz, o zaman Tevrat’ı getirip onu okuyun.
Meali hazırlayanlar tarafından kaleme alınan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan “Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir” isimli eserde de ayete yukarıdaki meal verilmiş ve şu açıklamalar yapılmıştır: “Hz. Ya‘kub’un diğer adı İsrâil’dir (İsrâil ve İsrâiloğulları hakkında bilgi için bk. Bakara 2/40). Tefsirlerdeki çeşitli rivayetlerden anlaşıldığına göre Ya‘kub aleyhisselâm ağır bir hastalığa yakalanınca doktorların tavsiyeleriyle veya kendi tecrübesi neticesinde deve etini ve sütünü kendisine yasaklamıştı. Daha sonra gelenler ise bunları büsbütün kendilerine haram saymışlardı. İşte âyette İsrâil’in kendi tercihiyle kendisine haram kıldığı bildirilen yiyecek bu olmalıdır (Elmalılı, II, 1148).”

Dr. Fatih Orum’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 22. Sayı 5. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın:fatih-orum-22-sayi-bir-ayetin-basina-gelenler-15