KUR’AN’DA ÛTU’L KİTAP VE EHL-İ KİTAP FARKI

Allah’ın Kitabının en temel ilkesi gereğince iki ayrı ifadeyle dile getirilen kavramların aynı şeyden bahsediyor olmaları imkansızdır. Aralarında mutlaka bir fark olması gerekmektedir. Ancak bu iki önemli kavramdan ehl-i kitap yaygın olarak kullanılmasına rağmen ûtu’l kitap diye bir kavram olduğu bile çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

Kur’an’da insanlara, Allah’ın gönderdiği Kitaplarla olan ilişkilerinin boyutuna göre farklı kavramlarla hitap edilmektedir. Bunların başında ümmî, ûtu’l kitap (kitap verilenler) ve ehl-i kitap kavramları gelir.

Ümmî kelimesi Arapça “anne” anlamına gelen “ümm ”أم kelimesinden türemiştir. Bilgi bakımından annesinden doğduğu gibi kalmış, bir şey öğrenememiş kişi anlamına gelir. Kur’an’da ümmî olarak adlandırılan kişilerin Allah’ın Kitabından bir biçimde mahrum kalmış oldukları görülmektedir. Bu mahrumiyet kendilerine Kitap gönderilmemiş bir toplumda doğmuş olmak şeklinde olabileceği gibi Kitabı olan bir toplumda yaşamasına rağmen çeşitli sebeplerle onun içeriğindeki gerçeklerden uzaklaştırılmış olmak şeklinde de olabilir. Örneğin şu ayette ümmîlerin, kendilerine Kitap verilmiş olmayan kişiler olduğu net bir şekilde görülmektedir.

Erdem Uygan’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 22. Sayı 5. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül, 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: erdem-uygan-kuranda-utul-kitap-ehli-kitap-farki