CİNLENME VAKALARI VE PSİKOLOJİ

Cin adı verilen görünmeyen varlıklara inanç hemen her toplumda, din ve kültürde mevcuttur. Bu varlıkların isimleri dilden dile değişse de tanımları benzerdir. Dini ne olursa olsun, her dindar insan, bu varlıkların kendisine zarar verebileceğine inanmaktadır.

Giriş1
Ülkemizde “cinlenme” olarak adlandırılan vakalar, cin adı verilen görünmeyen varlıklar tarafından bedeninin
ele geçirilmesini ifade etmektedir. Ancak bu fenomen sadece İslam topraklarıyla sınırlı olmayıp tüm coğrafya ve kültürlerde farklı isimlerde karşımıza çıkmaktadır.
2 Batı ülkelerinde “demonic possession” olarak bilinen bu olaylarda “exorcist” adı verilen şeytan kovma konusunda uzman din adamları “exorcism” denilen bir ayin düzenleyerek ele geçirilen bedeni arındırmaya çalışırlar. Benzer inanışlar ve ayinler Uzakdoğu ve Afrika kültürlerinde de mevcuttur.

Vedat Yılmaz’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 22. Sayı 5. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: vedat-yilmaz-22-sayi-cinlenme-vakalari-ve-psikoloji