EĞİTİMDE TASARIM-BECERİ ATÖLYELERİ

Allah-u Teala’nın “El-Bari” sıfatı, yarattığı her varlığı birbirinden farklı özelliklerle yaratmasını ifade eder. Bu sebeple, her insan, kendine has fiziksel ve zihinsel özelliklerle dünyaya gelir. Eğitimin temel amacı, Allah’ın verdiği bu özelliklerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir.

İnsanın Doğuştan Gelen Özellikleri
Allah-u Teala sayılamayacak kadar çok varlık yarattığı gibi, yarattığı hiçbir varlık da birbirinin tam kopyası değildir. O’nun “El-Bari” sıfatı, bunu ifade eder:

“O, Allah’tır; her şeyi yaratandır. Yarattığını farklı farklı yaratan ve şekil verendir. En güzel isimler (sıfatlar) O’nundur. Göklerde ve yerde her şey, O’na boyun eğer. O üstündür, doğru kararlar verir.” (Haşr 59/24)

Bu sebeple tüm insanların fiziksel ve zihinsel özellikleri birbirinden farklıdır. Genetik yapısı tamamen aynı
olan tek yumurta ikizlerine bile “ikisi aynı kişidir” diyemeyiz.

Efe Mısırlı’nın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 24. Sayı 6. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: efe-misirli-24-sayi-egitimde-tasarim-beceri-atolyeleri