KUR’ÂN’DA TENZÎL KAVRAMI

Kur’ân’da “indi” anlamına gelen (nezele) kökünden her ikisi de “indirme” anlamında iki ayrı kelime kullanılmaktadır. Bunlardan biri if’âl bâbında “inzâl” diğeri ise tef’il bâbında “tenzîl” kelimeleridir. Her ikisinin de Türkçemize aynı anlamda tercüme edilmesi bu kelimelerin eş anlamlı oldukları, birbirlerinin yerine kullanılabilecekleri anlamına gelmez.

Erdem Uygan’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 17. Sayı 5. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: erdem-uygan-17-sayi-kuranda-tenzil-kavrami