Tasavvuf Bir Paralel Dindir

Cenâb-ı Hakkın indirdiği kitabımızda eksik gedik yoktur evrensel çapta siyasi, idari, hukuki, sosyal ve kültürel  yaşam tarzımız için gerekli olan her şey vardır. Aynı zamanda evrene barış ve adalet getireceğini savunan İslam dururken;

Nefis tezkiyesi,

Zikir,

Sezgilere dayalı vehimler,

Sayısal tekrarlar,

ne olduğu belli olmayan efsanelerle menkıbelerle dolu Reenkarnasyonu da savunan karma Hint ve Mecusi kökenli

Rabıta,

Hatme,

Vird,

Deveran ve Raks

gibi ritüelleri ile Tasavvuf hangi ferdi ve toplumsal sorunlara çözümler önerir veya üretir?

İslam her kişiyi bireysel, fert olarak bu sorumluluklar ile imtihan ederken

Tasavvuf insanı bu sorumluluktan el etek çektirip kurban durumundaki koyuna çevirir. İşte bu nedenle Tasavvufta Şeyh için Cehennem ve Cennet yoktur.

Sözüm ona Allah’a kavuşmak Allahlaşmak en önemli gayedir (!)

Şeyhler ilahlığa soyunduklarının ya şuurundadırlar ya da değildirler bu onları bağlar!

Fakat bize tutunun girin cennete diyenler yalan söylemektedirler!

Unutmayalım; tasavvuf bir paralel dindir.

 

Mürüvvet Çalışkan