SEM’ VE BASÎRETİN ÜÇ AŞAMASI

İstima – İsğa – Sem’ ile Nazar – Ruyet – Basar Kavramlarının Kur’ân’daki İncelikleri:

Hişam Alabed’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 12. Sayı 3. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: hisam-alabed-12-sayi-sem-ve-basiretin-uc-asamasi

Hişam Alabed

Hişam Alabed