İBN-İ ARABÎ’YE GÖRE İSÂ ALEYHİSSELAM

İsâ Aleyhisselamın tabii bir ölümle öldüğü, rûhlu-bedenli olarak ilahi huzura yükseltilmediği ve dolayısıyla kıyametten önce dünyaya bir insan olarak inmesinin mümkün olmadığı hususu doğrudur.

İsâ aleyhisselam Muhyiddin İbn-i Arabî’de çeşitli açılardan önem taşıyan bir peygamberdir. O pek çok eserinde İsâ’ya temas eder. Esasen İsâ ve Hristiyanlık ve başından beri sufiler ve tasavvuf için cazip temalar teşkil etmiştir.

Dr. Mustafa Akman’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 21. Sayı 5. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: mustafa-akman-21-sayi-ibn-arabiye-gore-isa-aleyhisselam

Mustafa Akman

Mustafa Akman