Tagged: İsa

HAVARİLERİN SOFRA TALEBİ

Hepimizin bildiği bir gerçek şu ki Hz. İsa, İsrailoğulları kavmine mensuptur. Yahudi bir toplumda ve Yahudi gelenekleri altında yetişmiş ve muhtemelen bütün ömrü boyunca bu toplumun bir ferdi olarak yaşamıştır. Hz. İsa önündeki Tevrat’ı...

İSA MESİH’İN YENİ AHİT’TE “RAB” OLARAK TANIMLANMASI

Yeni Ahit’i Türkçe okuyanların İsa’ya henüz yaşamı sırasında “ilah” ya da “tanrı” vasfı verildiği algısına sahip olmaları doğal ve hatta kaçınılmazdır. Peki ama bu görüntü gerçek durumu yansıtmakta mıdır? Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan Yeni...

İBN-İ ARABÎ’YE GÖRE İSÂ ALEYHİSSELAM

İsâ Aleyhisselamın tabii bir ölümle öldüğü, rûhlu-bedenli olarak ilahi huzura yükseltilmediği ve dolayısıyla kıyametten önce dünyaya bir insan olarak inmesinin mümkün olmadığı hususu doğrudur. İsâ aleyhisselam Muhyiddin İbn-i Arabî’de çeşitli açılardan önem taşıyan bir...

BEN İBRAHİM’İN DUASI VE İSA’NIN MÜJDESİYİM

Hadis kitaplarında Rasûlullah’tan rivayet edilen bir dua geçmektedir. Kısaca o dua şöyledir: “Ben İbrahim’in duası ve İsa’nın müjdesiyim.” Biz de bu nedenle, rivayetin doğruluğunu öğrenmek için Kur’ân’ı ve diğer ilahi kitapları araştırdık. Rüstem Vasip’in kaleme...