İSA MESİH’İN YENİ AHİT’TE “RAB” OLARAK TANIMLANMASI

Yeni Ahit’i Türkçe okuyanların İsa’ya henüz yaşamı sırasında “ilah” ya da “tanrı” vasfı verildiği algısına sahip olmaları doğal ve hatta kaçınılmazdır. Peki ama bu görüntü gerçek durumu yansıtmakta mıdır?

Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan Yeni Ahit’i Türkçe okuyanlar, İsa’nın burada birçok defa açıkça “Rab” şeklinde tanımlandığını görmüşlerdir. Bu bağlamda Yeni Ahit’te yer alan kimi rivayetlerde İsa’ya bazen örneğin havarileri  ya da çevresindeki insanlar “Rab” diye hitap etmişler, bazen ise mesela Yeni Ahit’te yer alan metinlerin yazarları onu bu şekilde tanımlamışlardır. Yeni Ahit’in orijinal dili Yunanca’dır ve bu kitabın Türkçe çevirilerinde karşımıza çıkan “Rab” kelimesi Yunanca’daki (Kyrios) sözcüğünün tercümesi olarak sunulmaktadır.

Doç. Dr. Zafer Duygu’nun kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 26. Sayı 7. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: zafer-duygu-kh-26-sayi-isa-mesihin-yeni-ahitte-rab-olarak-tanımlanmasi