DİN VE BİLİM

Kur’an, merkeze oturtulursa farklı inançlardan insanların akılcı birlikteliğinin zemini oluşur. Bir de yaratılmış âyetleri daha iyi anlamanın ve bilimde hayallerin ötesinde ilerlemenin kapıları açılır.

DİN
Din kelimesi, borç anlamına gelen deyn kökündendir. Din, Allah’a olan borcu, deyn insanlara olan borcu ifade eder. Her borç, sorumluluk doğurur. Çoğu insan, Allah’a olan borcun istenmeyeceğini sanır ve dini görevlerine gereken dikkati göstermez.

Allah Teâlâ dini şöyle tanımlamıştır:

Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur ama çoğu insan bunu bilmez. (Rum 30/30)

Fıtrat, varlıkların yapısını oluşturan yaratılış, gelişim ve değişim ilke ve kanunlarını ifade eder. Allah’ın dini, doğal yapıya uygun yaşama sorumluluğudur. Bunu yapan kendini korumuş olacağı için Kur’an’da ona müttaki denir.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 23. Sayı 5. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: abdulaziz-bayindir-23-sayi-din-ve-bilim