TALİBAN İDEOLOJİSİNİN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR

Bu başlığı atmamızın sebebi kendilerini Ehl-i Sünnet vel-Cemaat olarak tanıtan kişilerin beğenmediği ve eleştirdiği gruplarla aynı kaynaktan beslendiğini ortaya koymaktır.

Çünkü ehl-i sünnet taifesinin eleştirdiği Taliban ve benzeri örgütler de aynı kaynaktan beslenmektedir.

Şimdi bu iddiamızı temellendirmek için önce Taliban’ı biraz tanıyalım. Sonra beslendiği kaynaklar ve görüşlerini anlayalım.

Feyzullah Feyyaz’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 20. Sayı 5. Yıl Ocak, Şubat Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: feyzullah-feyyaz-20-sayi-taliban-ideolojisinin-beslendiği- kaynaklar

Feyzullah Feyyaz

Feyzullah Feyyaz