Tagged: Çocuk

Çocukları Elinden Alınan Aile

Gündemi takip etmeye kalksam başım dönüyor Bu yüzden elimden geldiği kadar gündemden uzak durmaya çalışıyorum ama açıkçası biraz geriden gelsem de gündem peşimi bırakmıyor Nisanın sonuna doğru bir haber çıkmış, ben görmemişim, yeni gördüm...

Rol Model Elçi

Çocuklar, anne-baba, öğretmen vd. birçok kişinin etkisinde kalabilmekte, bilinçli veya bilinçsiz onları örnek almakta ve onların tutum ve davranışlarını taklit etmektedirler. Dolayısıyla kişiliğin oluşmasında örnek alınan şahsiyetlerin taklit edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. İşte...

“KENDİNE İYİ BAK NESLİ” VE “BEN NESLİ”

Modern dünya bize, birbirini tanımayan ve tanıma gayreti içine girmeyen komşuları, anne ve babasından utanan evlatları evliliği angarya gibi gören köle ruhları armağan etmişti. Bizler ekonomik olarak özgür olacağız ve eşlerimize muhtaç olmayacağız düşüncesi...

Güzel Ahlakın Faydaları

Güzel ahlak kişiyi her tür kötülükten, her tür bağımlılıktan uzak tutar. Güzel ahlak müminin olmazsa olmaz vasıflarındandır. Elçimizin ahlak anlayışı Kur’andı: Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Elçimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir “ Ben güzel ahlakı...