Kategori: Din ve Bilim

“Din ve Bilim Hakkında Anlatacaklarım Var”

Bazen bilim ve dini inançlar arasında bir çatışma durumu yaşanabilir, bazı insanlar bu nedenlerden dolayı dinde bazı gerçekleri reddetme eğiliminde olabilirler ve bazıları da dinleri tamamen terk edebilir. Batı’da Kilise ve bilim adamları arasında...

BEYİNDEN ALLAH’IN GÜCÜNÜN BİR YÖNÜNÜ TANIMLAMA

Beyin, genel idare-koordinasyon merkezi olmasıyla, bir nevi bürokratlar ve memurlar katıdır diyebiliriz. Prof. Dr. Gazi Özdemir’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2015 tarihinde yayımlanmıştır....

Arzu Delili: Arzulardan Allah’a Ulaşmak (2)

Arzuların karşılanması her şeyi bilen, her şeyi gören, kudreti yüksek, ezeli gibi sıfatları olan bir Allah’ı gerektirmektedir. Buradaki argümanla arzularımızdan hareketle ahiret yaşamının varlığının ve Allah’ın yolladığı dinlerin olmasının rasyonel bir beklenti olduğunun gösterilmesi,...