Ceride-i İlmiyye

FIRKALAŞMA SÜRECİNDE MEZHEP

Sosyal olaylar sonucu ortaya çıkan siyasal hareketlerin fırkalaşmalara, bunun da düşünce akımlarının doğmasına sebep olduğu; keza fırkacı tutumların bunların yaklaşım biçimlerini belirlediği ve görüş ayrılıklarını itikadî ayrışmalara kadar vardırdığı bilinmektedir. Giriş İzlenen yol ve...

OY KULLANMAK VE İSLAM’DA SEÇİM KURALLARI

Tâğut kavramı, 1979 yılında İran’da gerçekleştirilen İslam devriminden sonra Şii dünyasında Batı politikasını ve ABD karşıtlığını yansıtmak, söz konusu ülkelerin sosyal düzenini ve rejimlerini yermek amacıyla kullanılan bir siyası slogan haline gelmiştir. Biz hepimiz...

SAVAŞIN EVRENSEL İLKELERİ

İnsanların fıtratında yer alan birbirinin yerine geçme dürtüsü çoğu zaman kuralları hiçe sayma şeklinde tezahür eder. Aile bireyleri arasında bile küskünlüklere sebebiyet veren bu hırs zaman zaman toplumları da birbirine düşürür. Başkasının haklarını kısıtlama...

SÜNNET KUR’AN’DAN BAĞIMSIZ BİR OTORİTE OLABİLİR Mİ?

Sünnet Kur’an’ın tatbikatıdır. Kur’an’dan bağımsız bir otorite değildir. Ama geleneksel çevreler sünnetin Kur’an’dan bağımsız olarak müstakil bir otoriteye sahip olduğunu iddia ederler. Nitekim Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde yer alan sünnet tarifi şöyledir; ‘Hz. Peygamber’in söz,...