Kategori: Deneme

Ailede Din Eğitimi ve Önemi

Çocuğa tevhit akidesinin ve din eğitiminin ailede verilmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle demişti: “Oğulcuğum! Allah’a şirk koşma; şirk büyük bir yanlıştır.”(Lokman/13) Biz insana, ana ve babasına karşı...

Erkeğin Bilinçaltında Kadın

Erkeğin bilinçaltında şekillenen kadının yaratılışıyla ilgili İsrailiyat kaynaklı rivayetler, geçmiş geleneklerden devraldığımız duygu ve düşünceler bilinçdışına taşındığında; kadının erkeğin gözündeki yeri ve konumu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. “Kadının Âdemin kaburga kemiğinden; onun can...

RESULULLAH’IN MEDİNE’SİNE DÖNELİM !!!

Al-i İmran Suresi 72. Ayet şöyledir: “Ehl-i Kitaptan bir kesim der ki: Şu Müminlere indirilenleri günün başında kabul edin. sonunda reddedin, belki vazgeçerler.” *** Bu ayete göre Resulullah döneminde Medine’deki ehli kitap Müslümanları kâfir...

İlk Yaratılışta Birçok İnsan mı Yaratıldı

İslam adına konuşan insanları 3 gruba ayırıyorum. Alt grup tamamen geleneksel (Nurettin YILDIZ, Nihat HATİPOĞLU, Ebubekir SİFİL, Ahmet Mahmut ÜNLÜ, Nurcular, Süleymancılar, yöreye göre değişen Babacılar, Menzilciler… vs.), orta grup Kuran ve hadis çizgisinden...